An autumn walk in Oslo with the writer Thomas Enger (in the footsteps of Henning Juul) // Podzimní procházka po Oslu se spisovatelem Thomasem Engerem (po stopách Henninga Juula)

18/10/2014 21:47

"I do a lot of research. A lot. I try to write about society today, about things around us, and I want that to be as accurate as possible. If a character is imprisoned, I´ll go to that prison and see what his surroundings are like. If a character goes to Ustaoset by train, I´ll do that same journey." (Thomas Enger)

"Značně bádám. Hodně. Snažím se psát o dnešní společnosti, o věcech kolem nás a chci, aby to bylo přesné, jak je to jen možné. Pokud je postava ve vězení, půjdu se tam podívat, abych věděl, jak to tam vypadá. Vydá-li se postava vlakem do Ustaoset, podniknu tutéž cestu." (Thomas Enger)

Recently when I was in Oslo, I asked Thomas if he could show me some of the places which were associated with the main character of his crime novels, the journalist Henning Juul. As a translator of his books into Czech I thought it would be good to visit and see them with my own eyes (and of course capture some snapshots as well). You know, even the translator does a lot of research. A lot…

Když jsem byla nedávno v Oslu, požádala jsem Thomase, jestli by mi neukázal některá místa, která se pojí s hlavní postavou jeho detektivních románů, s novinářem Henningem Juulem. Jako překladatelka jeho knih jsem si říkala, že by bylo fajn je navštívit a vidět na vlastní oči (a samozřejmě je také zachytit fotograficky). Rovněž překladatel značně bádá. Hodně…

1. Anytime Henning goes to visit his mother, he walks through this street. // Kdykoliv jde Henning navštívit matku, kráčí touto ulicí.

2. Fruit and vegetable market Sultan in the heart of Grünerløkka. // Prodejna ovoce a zeleniny Sultan v samotném srdci čtvrti Grünerløkka.

3. Seilduksgata is Henning´s street…that green house on the left … his home. // Seilduksgata je Henningova ulice … zelený dům po levé straně … jeho domov.

4. Dælenenga – Henning´s favourite place, he always sits here in the exact same spot. // Hřiště Dælenenga – Henningovo oblíbené místo.

„Henning Juul neví, proč tam sedí. Právě tam. Prkna jsou tvrdá. Popraskaná. Nepříjemná. Ale on si tam i přesto pokaždé sedne. Přesně na stejné místo.“ Kamenný déšť, kapitola 1

5. Thomas told me that something bad had happened at that intersection in the fourth book. // Thomas mi prozradil, že na této křižovatce se něco špatného přihodí ve čtvrté knize.

6. Thomas is opening the entrance door of a house, where Henning used to live. // Thomas odemyká vchodové dveře domu, ve kterém Henning dřív bydlel.

7. Henning´s former flat which was on fire. // Henningovo předchozí bydliště, ve kterém hořelo.

8. Seilduksfabrikken // Stará tovární budova na plátno 

9. Fossveien, the street where Henning was pushed into a dark passage (the third book). // Fossveien - „Kroky se najednou přiblíží, a než Henning stačí zareagovat, ucítí dvě silné pěsti, které ho zatlačí do tmavého průjezdu a prudce s ním mrští o zeď.“ Instinkt Dravce, kapitola 89

10. The building that houses 123news where Henning works. // Budova, v níž sídlí redakce internetových novin 123nyheter, pro které Henning pracuje.

11. The police headquarters in Grønland // Policejní ředitelství ve čtvrti Grønland

12. In one of the flats in the building on the right side lived Mahmoud with his brother Tariq. After Tariq had been shot, Henning jumped out of the window and began to run as someone fired shots at him… // V jednom z bytů v budově po pravé straně bydlel Mahmoud a jeho bratr Tariq. Když zde byl Tariq zastřelen, Henning vyskočil z okna a utíkal před výstřely … „Výstřely nejsou slyšet, ale jsou tak silné, že to Tariqa Marhoniho odhodí na zeď. Henning si všimne dvou krátkých červených vytrysknutí z Tariqovy hrudi, a než stačí zareagovat, zahlédne ve dveřích ústí pistole.“ Kamenný déšť, kapitola 24

13. … and Henning is running like hell through Gamlebyen Sport & Fritid... // ... a Henning běží přes prostranství, nad kterým visí nápis Sport & volný čas Starého města …

14. On the way to Ekeberg, Henning took the same one with Anette who gave him a lift to the tent. // Cesta na Ekeberg, stejnou podnikl Henning s Anette, která ho svezla ke stanu.

15. Ekebergsletta, the white tent was somewhere around here. // Ekebergská pláň, někde v těchto místech stál bílý stan. 

16. Me with Thomas. // Jedna společná s Thomasem.

17. The walls of Oslo Prison where Tore Pulli served his sentence. // Zdi osloské věznice, ve které seděl Tore Pulli. 

18. Oslo Prison / Osloská věznice

19. In one of these flats lives Henning´s mother. // V jednom z bytů bydlí Henningova matka. 

20. A bookcase in Thomas´s office full of books about Henning Juul in different languages. // Knihovna v Thomasově pracovně plná knih o Henningu Juulovi v různých jazycích. 

21. Thomas in his office // Thomas ve své pracovně

Thank you, Thomas, for your time, it was great to visit those places. I look forward to seeing you soon again!

Photos taken in Oslo in October 2014, written in Brno, Alice Týnská